Få designprocessen godt fra start

Empathize

Lev dig helt ind i dine brugeres verden

Design Thinking er som en værktøjskasse fyldt med kreative tricks, men før du kan bygge noget fantastisk, skal du forstå, hvem du bygger det for. Her kommer Empathize-fasen ind i billedet – den allerførste fase, hvor du tager brugerens sko på og virkelig mærker deres verden.

Hvad er Empathize-fasen?

Empathize-fasen handler om at forstå dine brugeres behov, følelser og udfordringer. Det er her, du samler indsigt, som skal drive hele dit designprojekt. Målet er at få en dybdegående forståelse af brugernes liv og se verden gennem deres øjne. For at opnå dette skal du anvende forskellige metoder som interviews, observationer og endda deltagende research.

Hvordan arbejder du i empathize-fasen?

Interview dine brugere:

Start med at tale med de mennesker, du designer for. Stil åbne spørgsmål som "Hvad er dine største udfordringer i din dagligdag?" eller "Hvordan føler du dig, når du bruger [indsæt produkt eller tjeneste]?" Disse samtaler skal være mere som en samtale end et formelt interview. Lyt aktivt og undgå at komme med løsninger – fokusér på at forstå deres perspektiv.

Observation:

Nogle gange siger handlinger mere end ord. Observer dine brugere i deres naturlige miljø. Hvis du designer en app til morgenkaffe, så besøg en kaffebar og se, hvordan folk interagerer med eksisterende løsninger. Læg mærke til deres frustrationer, glæder og små vaner.

Deltagende research:

Tag del i brugernes aktiviteter. Hvis du designer et produkt til løbere, så snør dine løbesko og tag en tur med dem. Dette giver dig ikke kun indsigt, men også en personlig oplevelse af deres udfordringer og glæder.

De vigtigste værktøjer i Empathize-fasen

Her får du et samlet overblik over de vigtigste værktøjer, du kan hive frem i empathize-fasen

Indsamling af data

Her får du en liste med de mest almindelige måder at indsamle data på i empathize-fasen.

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser i empathize-fasen indsamler kvantitative data fra en bred brugergruppe. Det giver et omfattende overblik over brugernes behov, præferencer og udfordringer, hvilket hjælper med at informere designbeslutninger.

Fokusgrupper

I en fokusgruppe samler du en række af dine brugere og lader dem dele deres oplevelser med hindanden. Det giver en anden og mere dynamisk effekt i dialogen om dit produkt end du får i et kvalitativt interview, hvor du typisk sidder med brugeren på egen hånd.

Usability test

Lær dit produkt at kende, når du ser hvordan dine brugere faktisk bruger det. Her Usability Testing en god måde at finde ud af, hvad der virkelig foregår, når mennesker i din målgruppe får dit produkt i hånden.

Heuristisk evaluering

Heuristisk evaluering er en metode, hvor eksperter vurderer dit produkt mod principper for den bedste praksis i brugervenlighed. Det er en effektiv måde at identificere problemer med brugervenligheden i din løsning. Og det kan hurtigt give dig værdifulde indsigter til, hvordan dit produkt kan forbedres.

Cultural Probes

Cultural Probes er et kreativt værktøj til indsamling af data. Her udstyrer du dine brugere med eksempelvis kameraer, dagbøger og små opgaver til at indsamle brugernes tanker, følelser og oplevelser i deres naturlige miljø. Det giver dybere og mere personlige indsigter til at skabe målrettede løsninger.

Organisering af data

Her får du en liste med metoder, der er gode til at organisere og præsentere dine data. Det gør dem lettere at arbejde med i næste fase.

Persona

Personaer i empathize fasen af design thinking er fiktive repræsentationer af dine brugergrupper baseret på indsamlede data. De humaniserer brugerne ved at fremhæve deres behov, mål og adfærd, hvilket hjælper dit team med at skabe målrettede og brugervenlige løsninger.

Customer Journey Map

Customer Journey Map visualiserer brugerens oplevelse fra start til slut ved at kortlægge alle kontaktpunkter med dit produkt eller tjeneste. Det identificerer brugerens behov, smertepunkter og følelser undervejs, hvilket hjælper med at skabe mere effektive og brugervenlige løsninger.

UX Storyboards

Et UX Storyboard er en visuel repræsentation af brugeroplevelsen i en bestemt kontekst for dit produkt eller service. UX Storyboards i empathize fasen visualiserer brugernes rejse som en tegneserie, der skitserer deres oplevelser trin for trin.

Det giver en levende forståelse af deres tanker, følelser og handlinger, hvilket hjælper med at udvikle mere brugervenlige løsninger.

Læs mere om UX Storyboards her

Empathy Map

Et empathy map er et værktøj, der hjælper med at visualisere og organisere de oplysninger, du har indsamlet om dine brugere. Den opdeler information i fire kategorier: hvad brugerne siger, tænker, gør og føler. Ved at bruge en empathy map kan du få en dybere forståelse for brugernes oplevelse og dermed skabe løsninger, der er bedre tilpasset deres behov.

Læs mere om Empathy Map her

Hvorfor er Empathize-fasen vigtig?

Forestil dig, at du prøver at bygge et hus uden at kende grundplanen. Det ville sandsynligvis ende i kaos. På samme måde sikrer Empathize-fasen, at du bygger noget, der virkelig passer til brugernes behov. Ved at forstå deres følelser og oplevelser, kan du designe løsninger, der ikke kun løser problemer, men også skaber glæde og værdi i deres liv.

Konkrete tips til at lykkes med Empathize-fasen

  • Vær nysgerrig: Tilgang hver interaktion med et åbent sind. Hver detalje kan være en guldgrube af indsigt.
  • Tag noter: Skriv alt ned – ikke kun hvad folk siger, men også hvad de gør, og hvordan de ser ud, når de taler.
  • Skab en empatisk kultur: Involver hele dit team i Empathize-fasen. Jo flere perspektiver, desto bedre.

Hvad er Design Thinking?

Design thinking er en brugerdrevet metode til problemløsning, der fokuserer på at forstå brugernes behov og skabe innovative løsninger.

Det involverer en iterativ proces med fem faser:

  • Empathize: Forstå brugernes behov gennem research og observation.
  • Define: Formuler en klar problemstilling baseret på indsamlede data.
  • Ideate: Generér en bred vifte af kreative idéer.
  • Prototyping: Byg hurtige og billige modeller af dine idéer.
  • Test: Afprøv prototyperne med brugerne og få feedback.

Design thinking fremmer kreativitet, samarbejde og brugerinvolvering for at skabe løsninger, der virkelig gør en forskel.

Det vigtigste, du skal tage med dig

Empathize-fasen er hjørnestenen i Design Thinking. Den handler om at træde ind i brugernes sko, mærke deres smerter og glæder, og bruge denne indsigt til at skabe løsninger, der virkelig gør en forskel. Så næste gang du starter et projekt, husk at begynde med empati – det er nøglen til at designe noget fantastisk.

Så tag dine detektivbriller på og gå på opdagelse i dine brugeres verden. Det er her, magien begynder!