Ram plet på brugernes behov

Design Thinking

Nøglen til kreative og brugervenlige løsninger

Design Thinking er en metode, der hjælper med at finde innovative og brugervenlige løsninger på komplekse problemer. Den er inspireret af, hvordan designere arbejder og tænker, og den kan bruges i mange forskellige industrier og situationer.

Derfor skal du arbejde med Design Thinking

Design Thinking er ikke bare en metode – det er en mentalitet, der kan transformere måden, du løser problemer på.

Ved at sætte brugerne i centrum, fremmer Design Thinking en dyb forståelse af deres behov og udfordringer, hvilket gør det muligt at skabe løsninger, der virkelig gør en forskel.

Det udgangspunkt fremmer kreativitet og innovation. Så du kan udvikle nye og unikke løsninger, der adskiller din organisation fra konkurrenterne.

Ved at arbejde tværfagligt og iterativt kan teams hurtigt teste og forbedre deres løsninger, hvilket reducerer risikoen for fejl og øger chancerne for succes. Kort sagt, Design Thinking gør det muligt at tackle komplekse problemer med en struktureret, men fleksibel metode, der både er effektiv og inspirerende. Ved at integrere Design Thinking i din arbejdsproces, kan du ikke kun forbedre produkter og tjenester, men også skabe en mere engageret og innovativ virksomhedskultur.

Design Thinking består af fem faser:

 • Empathize
 • Define
 • Ideate
 • Prototype
 • Test

Lad os tage et kig på hver af disse faser og se, hvad de går ud på, samt se på nogle fordele og ulemper ved metoden.

De 5 faser i Design Thinking

1. Empathize

Den første fase handler om at forstå brugerne og deres behov. Her er det vigtigt at sætte sig i brugernes sted og virkelig få en fornemmelse af deres udfordringer og ønsker. Dette gøres gennem observationer, interviews og andre brugerundersøgelser.

Hvordan arbejder du i empathize-fasen?

 • Interviews: Snak med brugerne og lær om deres oplevelser og behov.
 • Observation: Se på, hvordan brugerne interagerer med produkter eller tjenester i deres naturlige omgivelser.
 • Spørgeskemaer: Indsaml data fra mange brugere for at få et bredere perspektiv.

Det får du med fra empathize-fasen:

 • Du får en dybere forståelse for brugerne og deres behov.
 • Det hjælper med at opdage skjulte problemer, som du måske ikke havde tænkt på.

2. Define

I denne fase analyserer du de data, du har indsamlet, og definerer det centrale problem, du vil løse. Det handler om at finde essensen af udfordringen og formulere den klart.

Hvordan arbejder du i Define-fasen?

 • Problemafgrænsning: Definer hovedproblemet baseret på brugerindsigterne.
 • Point of View (POV): Formuler problemet fra brugerens perspektiv.
 • Empathy Maps: Visualisér brugernes oplevelser og behov.

Det får du med fra Define-fasen:

 • Det giver klarhed og retning for det videre arbejde.
 • Det skaber en fælles forståelse i teamet.

3. Ideate

Nu er det tid til at brainstorme og finde på så mange idéer som muligt. Her er kreativitet nøgleordet, og det handler om at tænke ud af boksen.

Hvordan arbejder du i Ideate-fasen?

 • Brainstorming: Kom med så mange idéer som muligt uden at bedømme dem.
 • Brainwriting: Skriv idéer ned individuelt og del dem med gruppen.
 • Mind Mapping: Lav visuelle kort over idéer og deres sammenhænge.

Det får du ud af Ideate-fasen:

 • Det fremmer kreativitet og kan føre til innovative løsninger.
 • Der kommer en bred vifte af idéer på bordet.

4. Prototyping

I prototyping-fasen forvandler du dine bedste idéer til konkrete prototyper. Det kan være simple modeller eller digitale mockups, der gør det muligt at afprøve idéerne.

Hvordan arbejder du i Prototyping-fasen?

 • Skitsemodeller: Lav enkle, håndlavede modeller.
 • Digitale prototyper: Brug software til at lave interaktive modeller.
 • Rollespil: Simulér serviceoplevelser gennem rollespil.

Det får du med fra Prototyping-fasen:

 • Du kan teste og visualisere idéer hurtigt og billigt.
 • Det hjælper med at identificere fejl og forbedringsmuligheder tidligt.

I tvivl om, hvad en prototype er? Læs artiklen: Hvad er en prototype?

5. Test

Den sidste fase handler om at teste prototyperne med rigtige brugere. Det er her, du får feedback og ser, hvordan løsningerne fungerer i praksis.

Hvordan arbejder du i Test-fasen?

 • Brugertests: Afprøv prototyperne med brugerne og indsamle deres feedback.
 • Feedback loops: Iterér og forbedre løsningerne baseret på feedback.
 • A/B tests: Sammenlign forskellige versioner for at finde den bedste løsning.

Det får du med fra Test-fasen

 • Du sikrer, at løsningen er brugervenlig og opfylder brugernes behov.
 • Det giver mulighed for hurtige forbedringer baseret på reel feedback.

Reducér risiko med Design Thinking

En af de mest overbevisende fordele ved Design Thinking er, at det hjælper med at reducere risikoen i projekter betydeligt ved at muliggøre hurtige og billige beslutninger tidligt i processen. Med Design Thinking kan du hurtigt udvikle og teste idéer gennem enkle papirprototyper eller detaljerede mock-ups, hvilket giver dig værdifuld feedback, inden du investerer tungt i udviklingen af det endelige produkt. Ved at bruge papirprototyper kan du hurtigt afgøre, om din idé er på rette spor, og om den opfylder brugernes behov, uden at bruge store summer på produktion. Dette gør det muligt at justere og forbedre designet tidligt og billigt.

Selv meget flotte og realistiske mock-ups kan give en præcis fornemmelse af, hvordan det færdige produkt vil se ud og fungere, og dermed spare dig for potentielt dyre fejl og ændringer senere i processen. Når et system først er færdigudviklet, kan selv små ændringer blive både komplekse og kostbare. Design Thinking sikrer, at du tester og validerer dine idéer kontinuerligt, hvilket reducerer risikoen for fejlslagne projekter og dyre omkostninger ved sene ændringer. Ved at integrere denne iterative testproces, kan du navigere usikkerheder og sikre, at dine løsninger er både effektive og brugervenlige, inden de lanceres.

Design Thinking er sjældent så lineær, som de skemaer vi bruger til at beskrive metoden

Selvom Design Thinking ofte beskrives som en lineær proces med fem faste faser, er virkeligheden sjældent så simpel. Processen er meget mere dynamisk og fleksibel. I stedet for at betragte faserne som trin, der skal følges i rækkefølge, kan vi se dem som dedikerede rum, vi bevæger os ind og ud af, efter behov. Dette perspektiv giver os mulighed for at tilpasse processen til de specifikke udfordringer og behov, vi står overfor i ethvert givent øjeblik.

Denne fleksible tilgang betyder, at vi kan fokusere på at definere problemet, når det er nødvendigt, og skifte til brainstorming af løsninger, når vi har en klar forståelse af udfordringen. Ved at være bevidste om, hvilken fase vi befinder os i, kan vi sikre, at alle i designprocessen har en fælles forståelse af målet med den aktuelle aktivitet. Dette forbedrer samarbejdet, da teammedlemmerne ved præcis, hvad de arbejder hen imod, og hvad der forventes af dem i hver fase.

Den simple struktur med fem faser – Empathize, Define, Ideate, Prototype og Test – hjælper os med at holde fokus og skarphed i designprocessen. Den fungerer som en vejledning, der minder os om, hvad vi skal koncentrere os om på forskellige tidspunkter. Dette gør det muligt for teams at arbejde mere effektivt og målrettet, hvilket styrker de færdige resultater og sikrer, at alle aspekter af designprocessen bliver grundigt belyst og bearbejdet. Ved at navigere frit mellem disse faser kan vi hurtigt tilpasse os nye indsigter og ændrede omstændigheder, hvilket gør Design Thinking til en yderst adaptiv og kraftfuld metode til problemløsning.